/widgets.js";var sz=d.getElementsByTagName(s)[0];sz.parentNode.insertBefore(z,sz)}(document,"script","zb-embed-code"));

Ogniwa słoneczne działają poprzez wychwytywanie energii słonecznej i przekształcanie jej w elektryczność dla domu

Nasze słońce jest naturalnym reaktorem jądrowym. Uwalnia maleńkie pakiety energii zwane fotonami, które podróżują w odległości 93 milionów mil od Słońca na Ziemię w około 8,5 minuty. Co godzinę, wystarczająca ilość fotonów wpływa na naszą planetę, aby wytworzyć wystarczającą ilość energii słonecznej, aby teoretycznie  zaspokoić globalne zapotrzebowanie  na energię przez cały rok.

Raport Międzynarodowej Agencji Energii za rok 2017 pokazuje, że energia słoneczna stała się najszybciej rosnącym źródłem energii na świecie – po raz pierwszy wzrost energii słonecznej przekroczył poziom wszystkich innych paliw. W nadchodzących latach wszyscy będziemy czerpać korzyści z energii wytwarzanej przez Słońce w taki czy inny sposób.

Jak działają panele słoneczne?

Kiedy fotony trafiają w  ogniwo słoneczne, wybijają elektrony z ich atomów. Jeżeli przewody są podłączone do dodatniej i ujemnej strony komórki, tworzy obwód elektryczny. Kiedy elektrony przepływają przez taki obwód, wytwarzają energię elektryczną . Wiele ogniw tworzy panel słoneczny, a wiele paneli (modułów) może być połączonych ze sobą, tworząc układ słoneczny. Im więcej paneli można wdrożyć, tym więcej energii można się spodziewać.

Z czego zbudowane są panele słoneczne?

Panele fotowoltaiczne (PV)  składają się z wielu ogniw słonecznych. Ogniwa słoneczne wykonane są z krzemu, podobnie jak półprzewodniki. Są zbudowane z warstwą dodatnią i warstwą ujemną, które razem tworzą pole elektryczne, podobnie jak w baterii.

W jaki sposób panele słoneczne generują energię elektryczną?

Panele fotowoltaiczne generują prąd stały (DC). W przypadku prądu stałego elektrony przepływają w jednym kierunku wokół obwodu. Ten przykład pokazuje baterię zasilającą żarówkę. Elektrony przesuwają się z ujemnej strony baterii, przez lampę i powracają do dodatniej strony baterii.

Z prądem zmiennym (prąd zmienny), elektrony są popychane i ciągnięte, okresowo odwracający kierunek, podobnie jak cylinder silnika samochodu. Generatory wytwarzają prąd zmienny, gdy cewka z drutem jest obracana obok magnesu. Wiele różnych źródeł energii może “obrócić uchwyt” tego generatora, takich jak gaz lub olej napędowy, energia wodna, energia jądrowa, węgiel, wiatr lub energia słoneczna.