Czy fotowoltaika dla firm jest dziś opłacalna?

20 kwietnia 20230

W dobie rosnących cen energii elektrycznej i rosnącej świadomości ekologicznej, coraz więcej przedsiębiorców zastanawia się nad inwestycją w fotowoltaikę. Systemy solarne pozwalają na pozyskiwanie energii ze słońca, co przekłada się na niższe rachunki za prąd i mniejszy wpływ na środowisko. Czy jednak fotowoltaika dla firm jest opłacalna? W niniejszym artykule postaramy się odpowiedzieć na to pytanie, analizując aspekty takie jak koszty inwestycji, oszczędności, dostępne dotacje, wpływ na wizerunek firmy oraz praktyczne kwestie związane z montażem i eksploatacją paneli słonecznych.

 

Koszty inwestycji i zwrot z inwestycji

Inwestycja w fotowoltaikę dla firm wiąże się z początkowymi kosztami związanymi z zakupem i montażem paneli słonecznych, inwerterów, systemów mocowania oraz ewentualnymi pracami związanymi z modernizacją instalacji elektrycznej. Koszt takiej inwestycji może się różnić w zależności od wielkości instalacji, jakości użytych komponentów oraz lokalnych warunków.

Warto jednak podkreślić, że koszty inwestycji związane z fotowoltaiką systematycznie maleją na przestrzeni ostatnich lat. Dzięki temu coraz więcej przedsiębiorstw może pozwolić sobie na taką inwestycję.

Zwrot z inwestycji w fotowoltaikę można oszacować, analizując oszczędności na rachunkach za prąd oraz ewentualne przychody związane ze sprzedażą nadwyżek energii. Szacuje się, że czas zwrotu z inwestycji w fotowoltaikę dla firm wynosi zwykle od 5 do 10 lat, w zależności od wielkości instalacji oraz indywidualnych warunków. Po tym czasie inwestycja zaczyna przynosić zyski, które mogą być bardzo atrakcyjne, zwłaszcza w kontekście rosnących cen energii elektrycznej.

 

Oszczędności na rachunkach za energię

Głównym celem inwestycji w fotowoltaikę jest obniżenie rachunków za energię elektryczną. Panele słoneczne przekształcają promieniowanie słoneczne w energię elektryczną, która może być wykorzystana do zasilania urządzeń i maszyn w firmie. W zależności od wielkości instalacji, zużycia energii oraz warunków geograficznych, firmy mogą zaoszczędzić nawet do 100% na rachunkach za prąd.

Oszczędności te można jednak uzyskać tylko wówczas, gdy instalacja fotowoltaiczna jest odpowiednio dobrana do potrzeb firmy. Ważne jest, aby uwzględnić takie czynniki jak średnie zużycie energii, dostępne miejsce na montaż paneli czy orientację dachu względem słońca. Eksperci z branży OZE mogą pomóc przedsiębiorcom w wyborze optymalnej konfiguracji instalacji, co przekłada się na efektywność systemu i osiągnięcie maksymalnych oszczędności na rachunkach za energię.

 

Dostępne dotacje i ulgi podatkowe w 2023 roku

Inwestycja w fotowoltaikę dla firm może być wspierana przez różne programy rządowe, regionalne czy unijne, które oferują dotacje lub niskooprocentowane kredyty na zakup i montaż paneli słonecznych. 

W 2023 roku firmy, które planują inwestycję w fotowoltaikę, mają możliwość skorzystania z różnych form dofinansowania dostępnych na polskim rynku. Poniżej przedstawiamy przegląd programów, z których przedsiębiorcy mogą skorzystać w 2023 roku.

Energia Plus

Dofinansowanie: Dotacja do 50% kosztów kwalifikowanych (dla przedsięwzięć wykorzystujących technologię ORC)

Pożyczka: do 85% kosztów kwalifikowanych, od 0,5 mln do 500 mln zł

Nabór: od 01.02.2023 roku do 13.12.2024 roku

Premia termomodernizacyjna

Dofinansowanie: Dofinansowanie w postaci dopłaty do kredytu, do 31% kosztów przedsięwzięcia

Nabór: stały, realizowany przez BGK z pomocą komercyjnych banków partnerskich

Przemysł energochłonny – OZE

Dofinansowanie: Pożyczka, do 100% kosztów kwalifikowanych, w kwocie od 5 do 300 mln zł na budowę lub przebudowę instalacji OZE, opcja otrzymania premii w wysokości do 30% wypłaconej kwoty

Nabór: wnioski można składać do 30.04.2023 roku

Gwarancja Biznesmax

Dofinansowanie: Zabezpieczenie kredytu zaciągniętego na innowacyjne przedsięwzięcia z efektem ekologicznym, do 2,5 mln euro (ale nie więcej niż 80% kwoty kredytu), dodatkową korzyścią jest dopłata do oprocentowania

Nabór: stały, realizowany przez BGK

Program FENIKS

Dofinansowanie: m.in. bezzwrotne dotacje, pożyczki

Szczegóły: w trakcie ustaleń

Program FENG “Zazielenienie przedsiębiorstw”

Dofinansowanie: kredyt ekologiczny, bezzwrotne dotacje

Szczegóły: w trakcie ustaleń

KPO “Zielona energia i zmniejszenie energochłonności”

Dofinansowanie: bezzwrotne dotacje, pożyczki

Szczegóły: w trakcie ustaleń

Pożyczka termomodernizacyjna – Projekt przedsiębiorcze podlaskie (woj. podlaskie)

Dofinansowanie: pożyczka na warunkach korzystniejszych niż rynkowe lub na warunkach rynkowych, do 1 mln zł

Nabór: ciągły

 

Wpływ na wizerunek firmy i zrównoważony rozwój

Inwestycja w fotowoltaikę ma również pozytywny wpływ na wizerunek firmy jako odpowiedzialnej i dbającej o środowisko. Coraz więcej klientów, partnerów i inwestorów zwraca uwagę na działania proekologiczne przedsiębiorstw, co może wpłynąć na wzrost konkurencyjności firmy na rynku. Ponadto, inwestycje w odnawialne źródła energii mogą być częścią strategii zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa, co przekłada się na długoterminowe korzyści.

 

Praktyczne aspekty i warunki prawne

Przed podjęciem decyzji o inwestycji w fotowoltaikę, warto zapoznać się z praktycznymi aspektami oraz warunkami prawnymi związanymi z montażem i eksploatacją paneli słonecznych. W niektórych przypadkach konieczne może być uzyskanie pozwolenia na budowę czy zgody wspólnoty mieszkaniowej. Ponadto, należy sprawdzić, czy dane miejsce na montaż paneli jest odpowiednie pod względem ekspozycji na słońce, a także czy dach jest wystarczająco nośny i odpowiednio skonstruowany.

W Polsce możliwe jest także sprzedawanie nadwyżek energii wyprodukowanej przez instalację fotowoltaiczną do sieci energetycznej. Dzięki tzw. taryfie gwarantowanej, przedsiębiorstwa mogą otrzymać stałą, gwarantowaną cenę za każdą sprzedaną jednostkę energii przez określony czas. Warto sprawdzić warunki i procedury związane z podłączeniem instalacji do sieci oraz sprzedażą energii, gdyż może to stanowić dodatkowe źródło przychodów dla firmy.

 

Podsumowanie

Inwestycja w fotowoltaikę dla firm może być opłacalna zarówno z perspektywy finansowej, biznesowej, jak i ekologicznej. Obniżenie rachunków za energię, dostępne wsparcie finansowe oraz korzyści związane z wizerunkiem firmy i zrównoważonym rozwojem to tylko niektóre z argumentów przemawiających za zainwestowaniem w panele słoneczne. Ważne jest jednak, aby przedsiębiorcy dobrali odpowiednią instalację do potrzeb swojej firmy oraz uwzględnili praktyczne i prawne aspekty związane z montażem i eksploatacją systemów fotowoltaicznych.

Jeśli zastanawiasz się nad inwestycją w fotowoltaikę dla swojej firmy, warto skonsultować się z ekspertami z branży OZE, którzy pomogą Ci ocenić opłacalność inwestycji, dobrać odpowiednią konfigurację systemu oraz przeprowadzić proces montażu i uruchomienia instalacji. Dzięki temu będziesz mógł czerpać korzyści z odnawialnych źródeł energii, dbając jednocześnie o środowisko i długoterminowy rozwój swojego przedsiębiorstwa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *