Solaredge One – System do zarządzania energią

14 stycznia 2024

Dynamiczne umowy energetyczne to przyszłość rozliczeń za energię elektryczną. Stawka za energię elektryczną będzie związana z hurtowym rynkiem energii, gdzie ceny są niezwykle zmienne. Z uwagi na postęp w transformacji energetycznej, z coraz większym udziałem energii słonecznej i wiatrowej w miksie energetycznym, zachodzi coraz większe rozwarstwienie między produkcją a zapotrzebowaniem na energię elektryczną. Dzięki dynamicznemu wskaźnikowi cen energii, prosumenci będą mogli reagować na te zmiany, zwiększając autokonsumpcję lub ładując magazyn energii  w okresach niskich lub nawet ujemnych cen , a następnie sprzedawać ją, gdy ceny będą wyższe. Osiągnięcie tego wymaga jednak aktywnego zarządzania energią i posiadania niezbędnej wiedzy. Problematykę zarządzania energią rozwiązuje nam Solaredge One.

Solaredge One

Wprowadzany w tym roku SolarEdge ONE jest oprogramowaniem (systemem działającym w tle, w chmurze) na koncie do monitoringu instalacji fotowoltaicznej mySolaredge i jest kluczowym elementem ekosystemu Solaredge Home. SolarEdge Home natomiast jest to kompletny ekosystem czyli falownik, magazyn energii , licznik energii, elementy zarządzające takie jak styczniki i przekaźniki do optymalizacji produkcji, magazynowania i użytkowania energii słonecznej, z naciskiem na minimalizację ilości energii pobieranej z sieci. Ten system zarządzania energią umożliwia prosumentom korzystającym z falownika SolarEdge , baterii i dynamicznej umowy energetycznej znaczną automatyzację obniżania rocznych kosztów energii.

Jak działa Solaredge ONE ?

SolarEdge ONE udoskonala zarządzanie energią w domu poprzez analizę różnych zmiennych. Przewiduje produkcję energii z instalacji fotowoltaicznej oraz zużycie energii przez gospodarstwo domowe na podstawie danych historycznych i prognozy pogody. System ten jest również powiązany z rynkiem dostawców energii i zna ceny na dzień do przodu. Na przykład, może precyzyjnie określić ceny zakupu i sprzedaży energii elektrycznej z 24-godzinnym wyprzedzeniem. Opierając się na tych danych, priorytetach i potrzebach gospodarstwa domowego, SolarEdge ONE codziennie podejmuje liczne decyzje dotyczące zakupu i sprzedaży energii elektrycznej, powrotu do sieci energetycznej oraz ładowania i rozładowywania baterii.

Czy Solaredge to dobry wybór?

SolarEdge to jedna z pierwszych firm w branży energii słonecznej, która oferuje taki system optymalizacji energii jako integralną część inteligentnego, zintegrowanego systemu energetycznego dla domu i firmy. To również wyjaśnia znaczne oszczędności, jakie gospodarstwo domowe może osiągnąć dzięki falownikowi SolarEdge, akumulatorowi i SolarEdge ONE. Dzięki architekturze DC nie ma strat konwersji. Dodatkowo, korzystanie z SolarEdge ONE nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi kosztami. Nie ma potrzeby instalacji dodatkowego sprzętu ani subskrypcji usługi.

Solaredge One jest już dostępne w Polsce. Pełną fukcjonalność uzyskamy po wprowadzeniu dynamicznych taryf za energię elektryczną które planowo mają być wprowadzone w lipcu 2024 roku.

Jako Polecany Instalator Solaredge służymy pomocą w konfiguracji i dostosowaniu waszych falowników do Systemu Solaredge One.

Zapraszamy do kontaktu.