Fotowoltaika dla firm – Nowoczesne rozwiązanie dla przedsiębiorstw

23 sierpnia 2023

Fotowoltaika dla firm w Białymstoku stała się niezwykle popularnym rozwiązaniem dla przedsiębiorców, którzy szukają sposobu na obniżenie kosztów energii elektrycznej i zwiększenie niezależności energetycznej. Wprowadzenie paneli fotowoltaicznych na terenie przedsiębiorstwa może przynieść liczne korzyści ekonomiczne, ekologiczne oraz wizerunkowe. W tym artykule przyjrzymy się bliżej zasadom działania instalacji fotowoltaicznych dla firm, opłacalności takiego rozwiązania oraz różnym rodzajom instalacji, które można zastosować w zależności od indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa.

 

Zasady działania instalacji fotowoltaicznych dla firm

Fotowoltaika dla firm opiera się na wykorzystaniu energii słonecznej do produkcji energii elektrycznej. Instalacja fotowoltaiczna składa się z paneli fotowoltaicznych, które zamieniają energię słoneczną na prąd stały, oraz falownika, który przekształca ten prąd stały na prąd zmienny, który może być wykorzystywany bezpośrednio w przedsiębiorstwie lub przekazywany do sieci energetycznej.

W przypadku firm, które zainstalowały panele fotowoltaiczne przed 31 marca 2022 roku, obowiązuje system net-meteringu. Oznacza to, że nadwyżki wyprodukowanej energii są odsyłane do sieci, a przedsiębiorstwo może odebrać tę energię w okresach, gdy instalacja fotowoltaiczna nie jest w stanie wyprodukować wystarczającej ilości prądu, na przykład w nocy lub zimą. Warto zauważyć, że wysokość odzysku zależy od mocy instalacji. Przedsiębiorstwa mogą odzyskać 80% nadwyżek z fotowoltaiki o mocy do 10 kWp oraz 70% nadwyżek z fotowoltaiki dla biznesu o mocy większej niż 10 kWp, ale mniejszej niż 50 kWp.

Natomiast firmy, które zdecydowały się na instalację fotowoltaiki po 1 kwietnia 2022 roku, korzystają z tzw. net-billingu. W ramach tego systemu, energia wyprodukowana przez panele fotowoltaiczne może być odsprzedawana do sieci po cenach z giełdy energii, najpierw miesięcznych, a później godzinowych.

Przedsiębiorstwa, które posiadają instalacje fotowoltaiczne o mocy większej niż 50 kW, mają także możliwość sprzedaży energii z fotowoltaiki. Możliwe jest to na podstawie umowy PPA (Power Purchase Agreement) lub w ramach aukcji OZE.

Opłacalność fotowoltaiki dla firm

Opłacalność fotowoltaiki dla firm opiera się na kilku czynnikach. Przede wszystkim, korzyści finansowe wynikają z redukcji kosztów energii elektrycznej. Rachunki za prąd stanowią znaczący wydatek dla większości przedsiębiorstw, a panele fotowoltaiczne pozwalają znacznie zmniejszyć te koszty. Dzięki zainstalowaniu instalacji fotowoltaicznej, przedsiębiorstwo może produkować własną energię elektryczną, co pozwala uniezależnić się od wzrostu cen prądu.

Opłacalność fotowoltaiki dla firm zależy również od wielkości przedsiębiorstwa, zużycia energii oraz sposobu finansowania inwestycji. Przedsiębiorstwa mogą skorzystać z różnych form finansowania, takich jak środki własne, kredyty, dofinansowania lub leasing na fotowoltaikę. Wybór odpowiedniej formy finansowania może przyspieszyć zwrot z inwestycji i poprawić opłacalność całego przedsięwzięcia.

Okres zwrotu z inwestycji w fotowoltaikę dla firm wynosi zazwyczaj od kilku do kilkunastu lat, w zależności od wielu czynników. Warto jednak pamiętać, że po zwróceniu kosztów inwestycji, instalacja fotowoltaiczna będzie generować czystą energię elektryczną i przynosić oszczędności przez wiele lat.

Rodzaje instalacji fotowoltaicznych dla firm

Istnieje kilka rodzajów instalacji fotowoltaicznych, które można zastosować w firmach, w zależności od ich potrzeb i możliwości. Wyróżniamy trzy główne rodzaje instalacji: mikroinstalacje, małe instalacje oraz duże instalacje.

Mikroinstalacje to instalacje o mocy mniejszej niż 50 kWp, które mogą być stosowane zarówno w domach, jak i w przedsiębiorstwach o rocznym zużyciu energii do około 47 000 kWh. Mikroinstalacje są najłatwiejsze do wdrożenia, nie wymagają pozwolenia na budowę, a koszt przyłączenia do sieci energetycznej pokrywa zakład energetyczny.

Małe instalacje mają moc od 50 kWp do 1 MWp i są przeznaczone dla podmiotów o rocznym zużyciu energii od około 48 000 kWh do około 950 000 kWh. W przypadku małych instalacji konieczne jest uzyskanie pozwolenia na budowę. Wyprodukowaną energię przedsiębiorstwo ma obowiązek sprzedać tzw. sprzedawcy zobowiązanemu, ale może także sprzedać ją w ramach umowy cywilnoprawnej lub na aukcji OZE.

Duże instalacje mają moc powyżej 1 MWp i są przeznaczone dla farm fotowoltaicznych oraz branż energochłonnych, które zużywają powyżej 950 000 kWh energii rocznie. Tak jak w przypadku małych instalacji, wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę oraz koncesji.

Na co zwrócić uwagę przy wyborze instalacji fotowoltaicznej dla firmy?

Przy wyborze instalacji fotowoltaicznej dla firmy istnieje kilka czynników, na które warto zwrócić uwagę, aby zapewnić jak najlepsze osiągi i opłacalność.

Pierwszym czynnikiem jest lokalizacja przedsiębiorstwa. Przeciętne nasłonecznienie w Polsce waha się od 1050 do 1160 kWh na m² na rok, jednak warto sprawdzić, jakie jest konkretnie nasłonecznienie w miejscu, w którym znajduje się firma. Im większe nasłonecznienie, tym większą ilość energii będzie można wyprodukować.

Kolejnym czynnikiem jest zastosowana technologia paneli fotowoltaicznych. W zależności od rodzaju użytych podzespołów, można osiągnąć różne wyniki wydajności. Panele monokrystaliczne mają zazwyczaj wyższą sprawność (powyżej 20%) niż panele polikrystaliczne (ok. 15%). Warto również zwrócić uwagę na trwałość paneli i utratę mocy w okresie użytkowania.

Ważnym czynnikiem jest również umiejscowienie instalacji. Panelom fotowoltaicznym najlepiej pracuje się, gdy są ustawione pod odpowiednim kątem i skierowane w stronę południa, gdzie jest największy potencjał do produkcji energii. Ważne jest także, aby miejsce montażu paneli było jak najmniej zacienione, ponieważ cień może znacznie obniżyć wydajność instalacji.

Zalety fotowoltaiki dla firm

Fotowoltaika dla firm niesie ze sobą wiele korzyści, które przekładają się na poprawę efektywności i konkurencyjności przedsiębiorstwa. Oto kilka najważniejszych zalet fotowoltaiki dla firm:

  1. Oszczędności finansowe: Instalacja fotowoltaiczna pozwala znacznie zmniejszyć koszty energii elektrycznej, co przekłada się na oszczędności finansowe dla przedsiębiorstwa. Dzięki własnej elektrowni słonecznej firma uzyskuje niezależność energetyczną i uniezależnia się od wzrostu cen prądu.
  2. Ochrona środowiska: Fotowoltaika jest czystym źródłem energii, które nie emituje szkodliwych substancji do atmosfery. Korzystanie z energii słonecznej przyczynia się do redukcji emisji CO2 i poprawy jakości powietrza.
  3. Wzrost wizerunku: Przedsiębiorstwa, które inwestują w energię odnawialną, są postrzegane jako odpowiedzialne i zrównoważone pod względem środowiskowym. Taki wizerunek może przyciągać nowych klientów i zwiększać lojalność istniejących.
  4. Częściowe uniezależnienie energetyczne: Dzięki własnej elektrowni słonecznej z systemem backup, przedsiębiorstwo nie jest już całkowicie zależne od dostaw energii elektrycznej z zewnętrznych źródeł. To daje większą pewność, że firma nie zostanie odcięta od prądu w przypadku awarii lub ograniczeń dostaw.
  5. Długoterminowa inwestycja: Instalacja fotowoltaiczna to inwestycja na wiele lat. Po zwróceniu kosztów inwestycji, panelom fotowoltaicznym można zaufać, że będą dostarczać czystą energię przez długie lata, generując oszczędności finansowe dla przedsiębiorstwa.

Finansowanie fotowoltaiki dla firm

Finansowanie instalacji fotowoltaicznej dla firm może być zrealizowane na różne sposoby. Przedsiębiorstwa mogą skorzystać z własnych środków finansowych, kredytów, dofinansowań lub leasingu.

Korzystanie ze środków własnych jest najbardziej prostym sposobem na sfinansowanie instalacji fotowoltaicznej, jednak wymaga większego zaangażowania finansowego przedsiębiorstwa. Kredyt na fotowoltaikę dla firm jest popularnym rozwiązaniem, które pozwala na rozłożenie kosztów inwestycji na raty. Dofinansowania rządowe i samorządowe to kolejna opcja, która może znacznie obniżyć koszty inwestycji. Istnieje również możliwość skorzystania z leasingu na fotowoltaikę, który pozwala na korzystanie z paneli fotowoltaicznych bez konieczności posiadania ich na własność.

Podsumowanie

Fotowoltaika dla firm to nowoczesne rozwiązanie, które przynosi wiele korzyści. Dzięki instalacji paneli fotowoltaicznych, przedsiębiorstwo może osiągnąć znaczne oszczędności finansowe, poprawić swoją niezależność energetyczną, chronić środowisko i zwiększyć swoją konkurencyjność. Wybór odpowiedniej instalacji fotowoltaicznej, uwzględniającej lokalizację, technologię i moc, jest kluczowy dla osiągnięcia najlepszych wyników i opłacalności. Różne formy finansowania, takie jak kredyty, dofinansowania lub leasing, umożliwiają przedsiębiorstwom zrealizowanie inwestycji w fotowoltaikę bez większego obciążenia finansowego. Przedsiębiorstwa, które zdecydują się na fotowoltaikę, mają szansę stać się liderami w swojej branży, dbając jednocześnie o środowisko i budując pozytywny wizerunek.