Opłacalność instalacji fotowoltaicznej z pompą ciepła.

23 marca 20230

Przyjęło mówić się, że pompa ciepła i fotowoltaika to duet idealny. Współpraca tych dwóch systemów jest bowiem opłacalna nie tylko ze względów finansowych ale i ekologicznych, co jest szczególnie ważne w dobie postępujących, niekorzystnych zmian klimatycznych.

Pompa ciepła jest urządzeniem grzewczym, którego zadaniem jest pobieranie energii z tzw. dolnego źródła (powietrza, gruntu, wody) i przekazywanie jej do instalacji w domu. Do swojej pracy potrzebuje ona jednak również energii elektrycznej, która będzie napędzać jej sprężarkę. Niewątpliwą zaletą urządzenia jest to, że z 1 kWh pobranej energii z sieci jest ona w stanie wygenerować nawet 4-5 kWh czystej energii dla domu. Koszt poboru energii elektrycznej potrzebnej do zasilenia pompy ciepła będzie znacznie niższy, jeśli wykorzystamy energię wytwarzaną przez własny system fotowoltaiczny.

Jaka fotowoltaika dla pompy ciepła?

Ciężko w sposób jednoznaczny odpowiedzieć na pytanie ile prądu będzie pobierać pompa ciepła. Jest to zależne od wielu czynników takich jak m.in.: standard energetyczny budynku, typ instalacji, zapotrzebowanie na CWU czy wymagany przez domowników komfort cieplny. Dlatego tymi wyliczeniami powinni zająć się specjaliści, którzy wykonają audyt energetyczny budynku oraz dobiorą odpowiednie urządzenie. Z uproszczeniem można przyjąć, że na każde 1000 kWh zużycia przez pompę ciepła, powinno przypadać około 1 kWp mocy instalacji fotowoltaicznej.

W sytuacji gdy zarówno pompa ciepła, jak i fotowoltaika będą dopiero montowane trzeba najpierw wyliczyć, ile wyniesie prawdopodobne, roczne zużycie energii danej pompy ciepła. Jeżeli już posiadamy pompę ciepła od jakiegoś czasu, sprawa jest nieco prostsza. Można bowiem odczytać z licznika roczne zużycie energii przez urządzenie i na tej podstawie oszacować jaka moc z PV będzie niezbędna dla jego pracy.

Oczywiście pompa ciepła i fotowoltaika będą tym bardziej opłacalne, im większa część energii elektrycznej, która zasili system grzewczy pochodzić będzie z paneli PV. Pamiętajmy jednak, że nawet jeżeli nie uda się pokryć w 100% całkowitego zapotrzebowania pompy ciepła prądem wyprodukowanym przez panele to i tak efekt ekonomiczny będzie bardzo dobry.

Pompa ciepła rozwiązaniem na nadwyżki energii

W zeszłym roku wprowadzone zostały istotne zmiany dla prosumentów w zakresie rozliczeń energii z instalacji fotowoltaicznych. Od 1 kwietnia 2022 r. obowiązuje nowy system – net-billing, który polega na rozliczaniu nadwyżek według średniej ceny rynkowej energii elektrycznej i kupowaniu jej z uwzględnieniem dodatkowych kosztów dystrybucyjnych, co jest nieco mniej korzystne niż dotychczasowy system opustów net-metering. W takim przypadku bardziej opłacalne jest wykorzystywanie całej energii z PV na potrzeby własne.

W sytuacji gdy instalacja generuje nadwyżki prądu montaż pompy ciepła może być dobrym krokiem w kierunku zwiększenia autokonsumpcji energii i motywacją do wymiany nieekologicznego kotła na urządzenie, które nie będzie miało negatywnego wpływu na środowisko.

Jeżeli mielibyśmy wskazać jakiekolwiek minusy systemu opartego na połączeniu pompy ciepła i fotowoltaiki to byłby to tylko i wyłącznie spory koszt inwestycji. Z pomocą przychodzą tutaj jednak różne programy dofinansowań, które wspierają takie działania – w tym zapowiedziany niedawno Mój Prąd 5.0.

Mój Prąd 5.0 – w końcu dofinansowanie do fotowoltaiki i pompy ciepła

Już 17 marca br. wyczerpał się budżet czwartej części programu Mój Prąd, która trwała tylko 3 miesiące. Zapowiedziano już jego kolejną wersję z istotnymi zmianami. Wszystkie szczegóły programu Mój Prąd 5.0 nie są jeszcze znane, ale wiadomo już, że dofinansowanie w jego znowelizowanej wersji będzie nie tylko do fotowoltaiki, czy magazynu energii, ale także do pomp ciepła. Program ma ruszyć w połowie kwietnia, a nabór do niego ma być tym razem prowadzony w sposób ciągły.

Wysokość dopłat do pomp ciepła w Mój Prąd 5.0 ma być taka sama, jak w podstawowym poziomie dofinansowania programu Czyste Powietrze 3.0. Dopłaty wyniosą więc:

  • dla pomp ciepła powietrze – powietrze – do 4,4 tys. zł,
  • dla pomp powietrze-woda – do 12,6 tys. zł,
  • dla pomp powietrze-woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej (A++) – do 19,4 tys. zł,
  • pomp gruntowych – do 28 tys. zł.

Na same panele fotowoltaiczne uzyskać można do 6 tys. zł, a panele fotowoltaiczne i magazyn energii dofinansowane mogą być kwotą do 16 tys. zł.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *