Jakie dofinansowania do fotowoltaiki można dziś otrzymać?

23 stycznia 20230

Dofinansowanie na Fotowoltaikę w 2023 r.

Ruszyła najnowsza edycja Programu Mój Prąd zapoczątkowanego w 2020 roku – przewidziano w niej wyższe dofinansowania niż rok temu. Ubiegać można się o dotację w kwocie 6000 zł (do 50% kosztów kwalifikowanych) w przypadku zgłoszenia do dofinansowania tylko mikroinstalacji PV. Jeżeli beneficjent zgłosi element dodatkowy zwiększający autokonsumpcję energii elektrycznej, może liczyć na dotację wynoszącą 7000 zł.

Dofinansowanie na Fotowoltaikę w 2023 w szczegółach:

Wnioski można składać: od 22 kwietnia 2023.

Inwestycje, na jakie można otrzymać dofinansowanie to:

 1. Mikroinstalacja fotowoltaiczna od 2 kWh do 10 kWh: 6 000,00 zł
 2. Mikroinstalacja fotowoltaiczna + urządzenie dodatkowe: 7 000,00 zł + kwota za urządzenie dodatkowe.
 3. Urządzenia dodatkowe:
  • Magazyn ciepła / urządzenie grzewcze:
   • Magazyn ciepła: 5 000,00 zł;
   • Gruntowe pompy ciepła – pompy ciepła grunt/woda, woda/woda: 28 500,00 zł;
   • Pompa ciepła powietrze /woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej: 19 400,00 zł;
   • Pompa ciepła powietrze /woda: 12 600,00 zł;
   • Pompy ciepła typu powietrze /powietrze: 4 400,00 zł
  • Magazyn energii elektrycznej: 16 000,00 zł
  • System zarządzania energią HEMS/EMS: 3 000,00 zł
  • Kolektory słoneczne c. w. u.: 3 500,00 zł

Dofinansowanie w ramach tego programu będzie miała formę refundacji części kosztów kwalifikowalnych, nie więcej niż 50%

 

Kto skorzysta z Mój Prąd 2023?

Dofinansowanie przeznaczone jest dla prosumentów rozliczających się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie net-billing oraz dla rozliczających się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie opustów tzw. net-metering, którzy nie skorzystali jeszcze z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej. Ci drudzy mogą skorzystać z Programu tylko pod warunkiem przejścia na system rozliczania wyprodukowanej energii elektrycznej  w formie net-billingu. Więcej na: https://mojprad.gov.pl/ i pamiętaj, że jeśli zgłosisz się do nas, to wszelkie dofinansowania otrzymasz z absolutnym minimum zaangażowania z Twojej strony. 

 

Zapytaj o wycenę z dotacją

 

   

  Dofinansowania dla firm 2023

  Już od 1 lutego 2023 r. rusza kolejny nabór do Programu Energia Plus – programu dopłat przeznaczonego dla przedsiębiorców. Ma on wspomóc właścicieli firm w redukcji kosztów energii oraz zmniejszyć negatywny wpływ oddziaływania firm na środowisko naturalne poprzez wsparcie przedsięwzięć inwestycyjnych. Skorzystać będą mogły mikro, małe, średnie oraz duże przedsiębiorstwa.

  Jak i kiedy można składać wnioski?

  Wnioski przyjmowane będą w terminie od 01.02.2023 r. do 13.12.2024 r. lub do wyczerpania środków budżetowych, nie warto więc zwlekać z jego złożeniem. Można to zrobić wyłącznie jedną drogą – poprzez Generator Wniosków o Dofinansowanie, podpisując go elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Generator znajduje się na stronie internetowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pod adresem: http://gwd.nfosigw.gov.pl.

  Przewidziane są dwie formy wsparcia – dotacja i pożyczka.

  O dotację w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych mogą zgłosić się podmioty, które:
  ·  będą realizować przedsięwzięcie wykorzystujące technologię ORC,
  ·  zaciągną pożyczkę z NFOŚiGW w wysokości co najmniej 35% kosztów kwalifikowanych,
  · w przypadku przedsięwzięć w formule „project finance” spełnią wymóg udziału środków własnych na poziomie minimum 15% kosztów kwalifikowanych.

  Dofinansowanie w formie pożyczki:

  1) kwota pożyczki – od 0,5 mln zł do 500 mln zł,

  2) oprocentowanie pożyczki:

  – na warunkach preferencyjnych: WIBOR 3M + 50 pb (nie mniej niż 1,5% w skali roku),

  – na warunkach rynkowych (pożyczka nie stanowi pomocy publicznej): oprocentowanie na poziomie stopy referencyjnej ustalanej zgodnie z komunikatem Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych.

  Wnioskować można o pożyczkę na 85% kosztów kwalifikowanych. Termin spłaty wyniesie 15 lat.

  „Energia dla Wsi” – czyli wsparcie dla polskich rolników

  Minister Klimatu i Środowiska Anna Moskwa wraz z ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henrykiem Kowalczykiem ogłosili uruchomienie nowego programu „Energia dla Wsi”. Ma on być motorem napędowym dla rozwoju inwestycji w odnawialne źródła energii na terenach wiejskich. Pierwszy nabór rusza 25 stycznia i potrwa do 15 grudnia, a jego budżet wynosi 100 mln zł. Podobnie jak w przypadku Programu „Energia Plus” dla firm, wnioski przyjmowane będą przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

  Rolnik, który skorzysta z Programu, będzie mógł dofinansować między innymi instalacje fotowoltaiczne o mocy powyżej 50 kW i nie większej niż 1 MW. Pożyczka będzie mogła sięgnąć do 100% kosztów kwalifikowanych (maks. do 25 mln zł), a dotacja do 65% kosztów kwalifikowanych (maks. do 20 mln zł). Inwestycje nie mogą być rozpoczęte przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie. Skorzystać mogą także istniejące spółdzielnie energetyczne lub ich członkowie będący przedsiębiorcami oraz powstające spółdzielnie energetyczne.

  „Energia dla Wsi” to nie jedyny program dla rolników. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa      w ramach „Modernizacji gospodarstw rolnych” uruchamia nowy obszar pomocy – „Zielona energia w gospodarstwie”. Rolnicy będą mogli otrzymać wsparcie na instalację paneli fotowoltaicznych na dachach,  o ile te nie są wykonane z azbestu, oraz jeżeli urządzenia objęte pomocą będą usytuowane na gruntach rolnych zabudowanych.

  Istotne jest, żeby produkcja prądu przez dofinansowane urządzenia była adekwatna do zużycia energii elektrycznej danego gospodarstwa. Całkowita moc tych urządzeń nie może przekroczyć 50 kW.  Wysokość pomocy wynosi do 150 tys. zł. Standardowy poziom wsparcia to 50% kosztów kwalifikowanych, a dla tzw. „młodego rolnika” – 60%. Wnioski można składać od 31 stycznia do 1 marca 2023 r. Dokumenty będą przyjmować oddziały regionalne ARiMR właściwe dla miejsca realizacji danej inwestycji.

   

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *